Saugeen Shores Girls Finals, Girls (International Silver Stick)

No events for Fri, Jan 27, 2023
No events for Sat, Jan 28, 2023
No events for Sun, Jan 29, 2023
No events for Mon, Jan 30, 2023
No events for Tue, Jan 31, 2023
Tournament Logo
Dec 16-Dec 18
U11 10U C (2012), U13 12U C (2010), U15 14U C (2008), U18 17U C (2005)
Tournament Staff
Alison Charboneau
Tournament Director
519-832-6010